Penkom

Ini adalah blog yang saya buat atas berdasarkan tugas mata kuliah Penerapan Komputer dan diberi tahu infonya oleh M. Rafiq sebagai PJ matkul Penkom.